Events

Events

בדיקת התכנות למיזם- איתור פערי מידע וקבלת פידבק

מועד האירוע: 08/10/07  | בשיתוף: מרכז בינתחומי הרצליה- תוכנית זל ליזמות

סדנא מעשית למשתתפי תוכנית זל ליזמות במרכז הבינתחומי הרצליה.

התוכנית מציעה לסטודנטים מצטיינים התנסות מעשית בבניית מיזם. הסדנא סיפקה כלים, תובנות וטיפים על תהליך בדיקת ההיתכנות: זיהוי פערי מידע, איתור נקודות כשל אפשרויות, קבלה,הערכת והטמעת פידבק וקבלת החלטת Go/ No Go.