Events

Events

יזמות וגיוס הון

מועד האירוע: 12/11/2006  | בשיתוף: אוניברסיטת ת"א- אגודת הסטודנטים

 

סדנא לסטודנטים יזמיים מכל הפקולטות בנושא האפשרויות היזמיות בפרק הסטודנטיילי, מציאת המיזם המתאים להם, הנעת המיזם וגיוס הון.