Events

Events

התמודדות עם אתגרי הסטארטאפ בשלבים הראשונים- זווית נשית

מועד האירוע: 21/11/2006  | בשיתוף: פורום MIT ליזמות

הצגת הפעילות היזמית של MyWay כמיזם ומשאב ליזמים צעירים במסגרת כנס על אתגרים בשלבים המוקדמים בחיי הסטארטאפ. הדוברות והפאנליסטיות בכנס היו נשים מתחומי היזמות הטכנולוגית, ההון סיכון, ערוצי התמיכה הממשלתיים והאקדמיה.