Events

Events

תכנון תהליך גיוס ההון

מועד האירוע: 01/05/2007  | בשיתוף: מנהלת החממות- מטי רעננה

מפגש ליזמי חממות טכנולוגיות במסגרת מסלול הכשרה להקמה וניהול חברת סטארט- אפ של מנהלת החממות. המפגש דן בתכנון תהליך גיוס ההון : מתי, באיזה סדר, מלכודות, לקחים, גמישות. איזה סוגי הון לגייס, ההבדל בין סוגי המשקיעים. "כסף חכם", "כסף טיפש",כסף ציבורי וממי הכי כדאי לגייס?!