Events

Events

רעיונות לסטארטאפ- איפה מוצאים?, איך מפתחים?, מתי נפרדים?

מועד האירוע: 20/08/2007  | בשיתוף: מרכז בינתחומי הרצליה- תוכנית זל ליזמות

סדנא מעשית למשתתפי תוכנית זל ליזמות במרכז הבינתחומי הרצליה.

התוכנית מציעה לסטודנטים מצטיינים התנסות מעשית בבניית מיזם. הסדנא סיפקה כלים להנעת התהליך תוך התמקדות בשלב מציאת רעיון ראשוני, פיתוחו והערכה ראשונית שלו.